Privacyverklaring QualityRaamdecoratie.nl

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywet (AVG) van toepassing. De AVG stelt strenge eisen aan organisaties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en geeft consumenten meer rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Wat ons betreft is dit een positieve ontwikkeling!

QualityRaamdecoratie.nl verzamelt persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens privé te houden. Binnen QualityRaamdecoratie.nl besteden we veel tijd en aandacht aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We hechten hier veel waarde aan, omdat het anderen simpelweg niets aangaat.

In onze privacyverklaring hieronder kun je lezen welke gegevens wij van jou vragen. Hier wordt ook beschreven waarvoor we ze gebruiken, hoe lang we ze bewaren, wie toegang heeft tot jouw gegevens en wat jouw rechten zijn.

Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25-05-18.

Juridische gronden

Volgens de privacywetgeving zijn we verplicht om aan te geven welke juridische gronden we hebben om jouw gegevens te gebruiken. We hebben jouw gegevens nodig om de contractuele afspraken tussen jou en QualityRaamdecoratie.nl na te kunnen komen. We hebben jouw gegevens nodig voor:

 • Offertes en bestellingen
 • Gratis adviesaanvragen
 • Bestellingen van stalen
 • Bezorging en montage
 • Retournering en reparatie
 • Onze 100% meetverzekering en tevredenheidsgarantie
 • Contact met onze klantenservice
 • Zakelijke dienstverlening van QualityRaamdecoratie.nl

Je kunt hier lezen welke gegevens we van jou vragen.

Offertes en bestellingen / Gratis adviesaanvragen / Fotoservice aanvragen / Bestellingen van stalen / Bezorging en montage / Retournering en reparatie

We vragen jouw geslacht, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om de genoemde diensten naar behoren uit te kunnen voeren. Het is handig als bijvoorbeeld de bezorger op het juiste adres staat, nietwaar? We beloven dat we je niet zomaar zullen bellen.

Als je bij ons stalen hebt besteld, kunnen we je e-mailen met informatie over bijvoorbeeld het inmeten en andere vormen van advies. Niet al onze klanten weten dat we vrijblijvend en gratis advies aan huis geven, en sommigen hebben moeite met het inmeten. Als je dit niet wilt, laat het ons dan even weten.

We geven je graag vrijblijvend advies, daarom vragen we soms om een foto van jouw raam.
Als je hier geen interesse in hebt, laat het ons dan weten.

We geven je graag vrijblijvende deskundig advies over onze producten en diensten. Daarom kunnen we contact met je opnemen via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer om je te informeren over speciale aanbiedingen, nieuwe producten of andere relevante informatie waarvan wij denken dat het interessant voor je kan zijn. Natuurlijk respecteren we je privacy en zullen we je gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Onze unieke 2-jarige garantie / 100% meetverzekering en tevredenheidsgarantie.

Om jouw rechten met betrekking tot onze garantie- en tevredenheidsgarantie te waarborgen, vragen we om informatie met betrekking tot jouw bestelling, zoals het ordernummer en product details. Deze gegevens helpen ons bij het verwerken van eventuele garantieclaims of verzoeken om retournering of reparatie. We willen ervoor zorgen dat je tevreden bent met je aankoop en zullen ons best doen om eventuele problemen op te lossen.

Contact met onze klantenservice / Zakelijke dienstverlening zie onze contact gegevens onderaan in de banner staan.

Als je contact opneemt met onze klantenservice voor vragen, opmerkingen of ondersteuning, kunnen we je vragen om relevante gegevens met betrekking tot jouw vraag of probleem, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Voor zakelijke dienstverlening vragen we mogelijk om extra gegevens, zoals bedrijfsnaam, KvK-nummer en Btw nummer. Deze gegevens zijn nodig om onze zakelijke klanten correct te bedienen en te voldoen aan de wettelijke vereisten voor facturering en administratie.

Bewaartermijn van jouw gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. De specifieke bewaartermijn kan variëren afhankelijk van het type gegevens en de context waarin ze zijn verstrekt.

Beveiliging van jouw gegevens

Bij QualityRaamdecoratie.nl nemen we de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus. We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We volgen strikte interne richtlijnen en instructies om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden verwerkt.

Toegang tot jouw gegevens

Binnen QualityRaamdecoratie.nl hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken, bijvoorbeeld voor het verwerken van jouw bestelling, het afhandelen van garantieclaims of het bieden van klantenservice.

We kunnen ook derde partijen inschakelen om bepaalde diensten namens ons uitte voeren, zoals het verwerken van betalingen, het leveren van bestellingen of het verzenden van marketingcommunicatie. In deze gevallen zorgen we ervoor dat deze derde partijen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en dat ze jouw gegevens alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Als gebruiker van QualityRaamdecoratie.nl heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

 1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we over jou hebben verzameld.
 2. Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens te verzoeken.
 3. Verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren.
 4. Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken in bepaalde omstandigheden.
 5. Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen.
 6. Jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming.
 7. Een kopie te ontvangen van jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat, en om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij.

Om gebruik te maken van deze rechten of als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met onze klantenservice via de contactgegevens op onze website.

Wijzigingen in het privacy beleid

QualityRaamdecoratie.nl behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst, dus we raden je aan om regelmatig het privacy beleid te controleren.

We hopen dat dit privacy beleid je duidelijkheid heeft gegeven over hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen bij QualityRaamdecoratie.nl . Mocht je nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om je te helpen.